Er is geen enkel bewijs voor linkse indoctrinatie op scholen

Gepubliceerd: Trouw – 30 maart 2019
Door: Thom van Duuren

We hebben al gehad: de rechtspraak, de wetenschap en de ‘gevestigde’ media. Allemaal instituten die het fundament vormen van onze democratie en allemaal recentelijk verdacht gemaakt door volksvertegenwoordigers.

Inmiddels is er een nieuw slachtoffer: het onderwijs. Een greep uit de uitspraken. “Wij gaan de invloed van het linkse gedachtengoed in het onderwijs (…) in kaart brengen”, aldus Thierry Baudet. Onderwijswoordvoerder Harm Beertema van de PVV twittert na een oproep om linkse leerkrachten te filmen: “Ook in Vlaanderen schaamteloos links-activistische leraren (…) film linkse leraren! Gooi ze op de social media! Stop de indoctrinatie!” Inmiddels heeft Forum voor Democratie een meldpunt indoctrinatie op scholen en universiteiten gelanceerd, dat voortborduurt op eerdere initiatieven.

Als docent in het voortgezet onderwijs hoor ik in de praktijk vrijwel niet over dit soort beschuldigingen of klachten van leerlingen, ouders of collega’s over ‘linkse indoctrinatie’.

Er is ook geen enkel geldig bewijs dat docenten links gedachtengoed massaal opdringen aan leerlingen. Sterker nog, in 2017 kwam na onderzoek van Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) aan het licht dat veel politiek gevoelige onderwerpen door docenten juist vermeden worden. Deze verdachtmakingen zijn dus totaal ongefundeerd.

Duidelijk signaal
Extra schrijnend is dat het meldpunt in het leven is geroepen vlak nadat er weer een duidelijk signaal is afgegeven over de toenemende werkdruk, overvolle klassen en het lage salaris. Daarnaast staan we aan de vooravond van een gigantisch lerarentekort. Dus het versterken van het onderwijs is juist belangrijker dan ooit. Werkelijk iedereen, van links tot rechts, is gebaat bij goed onderwijs. Dit meldpunt bereikt exact het tegenovergestelde. Naast alle problemen waar het onderwijs mee te kampen heeft, wordt nu ook nog eens het vertrouwen in de professionele autonomie van docenten volledig ondermijnd.

Om een andere reden is deze aanval op het onderwijs nóg zorgwekkender. Je zou bepaalde waarden of onderwerpen aan de linker- of rechterzijde van het politieke spectrum kunnen plaatsen, zoals veiligheid, natuur of immigratie. Maar in het onderwijs maken leerlingen hoofdzakelijk kennis met democratische waarden, waarden die onze manier van samenleven mogelijk maken.

Zo leren zij dat iedereen in Nederland gelijk is, ongeacht sekse, huidskleur, geloof of geaardheid. Of wat het betekent om samen te leven met mensen die er andere opvattingen op na houden. Ze krijgen begrip van wetenschappelijke kennis en hoe die verschilt van meningen. Ze leren kritisch denken, een mening vormen, hun identiteit ontwikkelen, maar ook over de belangrijke rol van de vrije pers en een onafhankelijke rechtspraak. Want met elkaar leven in vrijheid kan alleen gewaarborgd worden als we begrijpen wat onze democratie precies behelst, wat haar in leven houdt en welke houding en waarden daar bij horen.

Paarse Vrijdag
Na lang zoeken stuitte ik op een concreet voorbeeld van wat linkse indoctrinatie is volgens deze lobby: een les besteed aan Paarse Vrijdag. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor mensen die er een niet-heteroseksuele voorkeur op na houden. Hoezo linkse indoctrinatie? Vrijheid van seksuele geaardheid is opgenomen in de Grondwet en vertegenwoordigt als zodanig een democratische waarde. Dus uiteindelijk komt het hierop neer: een aanval van de politici van de PVV en FvD op leraren die deze waarden belichamen en overbrengen op de volgende generatie is niets anders dan een aanval op de democratie.