Vleesindustrie is vooral moreel onaanvaardbaar

Gepubliceerd: Het Parool – 5 december 2019
Door: Thom van Duuren

Hoewel de meeste boeren en een groot aantal politici het nog altijd glashard ontkennen, laten de feiten geen ruimte voor een andere conclusie: onze huidige veeteelt is onhoudbaar. Zo is het aandeel van de landbouw in de te hoge stikstofuitstoot liefst 46 procent. Bovendien stoot deze sector meer dan een kwart van alle broeikasgassen in Nederland uit.

Daarbij vormen het overmatig antibiotica­gebruik en de kans op virusverspreiding door besmet vlees een risico voor de volksgezondheid. Dat het eten van vlees onmisbaar zou zijn voor ons dieet is trouwens niet waar; minder en zelfs geen vlees eten blijkt juist gezonder te zijn, staat te lezen op de site van Het Voedingscentrum.

Redenen genoeg, zou je zeggen, om de vee­stapel drastisch te verkleinen. De afgelopen weken is echter duidelijk geworden dat een dergelijk voorstel de lont in het kruitvat is. Boeren kwamen massaal in opstand en ook politici wisten niet hoe snel ze zich solidair moesten verklaren. Wie wel het lef had om de enige reële conclusie te trekken (Tjeerd de Groot van D66) kon niet zich zonder beveiliging op het Malieveld vertonen.

Gruwelijk
Door de politieke opwinding rondom de stikstofcrisis blijft de belangrijkste reden om de intensieve veehouderij af te bouwen juist buiten beeld. Tot Zondag met Lubach vorige week weer liet zien wat grotendeels aan ons zicht en ons bewustzijn wordt onttrokken: onze intensieve veehouderij is te gruwelijk voor woorden en de beelden ervan zijn niet te verdragen.

De talrijke misstanden in de slachthuizen en het gebrekkige toezicht hierop vormden de aanleiding voor de uitzending. Zo zijn er varkens levend verdronken in gloeiend heet water en werden hoogzwangere koeien zonder mededogen geslacht, waarbij hun ongeboren kalfjes bij het restafval zijn gedumpt.

Zelfs als de wettelijke procedures bij het slachten worden nageleefd, blijft het bekijken van de opnames huiveringwekkend. De beelden van varkens die spartelend en gillend worden vergast, zijn, zelfs met aankondiging, afgrijselijk. En dan te bedenken dat een groot deel van de ruim 640 miljoen koeien, kippen en varkens die we jaarlijks slachten, onder miserabele omstandigheden wordt gefokt en grootgebracht. Ons vee leeft in een permanente staat van stress, veel te dicht op elkaar, overvoerd en continu pijn lijdend door fysieke kwetsuren. Wie al dat leed bij elkaar optelt, kan, net als de Israëlische historicus Yuval Noah Harari, niet anders dan de moderne veeteelt zien als ‘een van de grootste misdaden van de mensheid’.

Tegelijkertijd leren we steeds meer over de cognitieve capaciteiten en het gevoelsleven van dieren. En wat blijkt? Dieren zijn veel intelligenter en gevoeliger dan lange tijd is aangenomen. Kippen kunnen meevoelen met de pijn van andere kippen. Koeien kunnen zich depressief voelen en rouwen om het verlies van een soortgenoot. Varkens zijn buitengewoon speelse wezens, herkennen zichzelf in een spiegel en leren ongelofelijk snel.

Kweekvlees
Zelfs de industrie heeft op de lange termijn baat bij het direct krimpen van de veestapel. De ­ontwikkeling van vleesvervangers en diervriendelijk kweekvlees, dat vrijwel de gehele vlees­industrie overbodig zal maken, gaat razendsnel. Zo voorspellen analisten dat over twintig jaar de markt al gedomineerd zal worden door deze veel efficiëntere én volledig duurzame alternatieven.

Het produceren van de benodigde gewassen en grondstoffen voor deze voedselrevolutie is mogelijk al op korte termijn een meer levensvatbare optie voor een boerenbedrijf dan doorgaan met de intensieve veehouderij.

Ooit waren bloederige gevechten tussen gladiatoren als volksvermaak volstrekt normaal. Nog niet zo lang geleden accepteerden we de verschikkingen van de slavernij als alledaagse realiteit. Er komt een dag dat onze kleinkinderen zullen zeggen: hoe konden jullie dieren zo gruwelijk behandelen…

Er is geen enkel bewijs voor linkse indoctrinatie op scholen

Gepubliceerd: Trouw – 30 maart 2019
Door: Thom van Duuren

We hebben al gehad: de rechtspraak, de wetenschap en de ‘gevestigde’ media. Allemaal instituten die het fundament vormen van onze democratie en allemaal recentelijk verdacht gemaakt door volksvertegenwoordigers.

Inmiddels is er een nieuw slachtoffer: het onderwijs. Een greep uit de uitspraken. “Wij gaan de invloed van het linkse gedachtengoed in het onderwijs (…) in kaart brengen”, aldus Thierry Baudet. Onderwijswoordvoerder Harm Beertema van de PVV twittert na een oproep om linkse leerkrachten te filmen: “Ook in Vlaanderen schaamteloos links-activistische leraren (…) film linkse leraren! Gooi ze op de social media! Stop de indoctrinatie!” Inmiddels heeft Forum voor Democratie een meldpunt indoctrinatie op scholen en universiteiten gelanceerd, dat voortborduurt op eerdere initiatieven.

Als docent in het voortgezet onderwijs hoor ik in de praktijk vrijwel niet over dit soort beschuldigingen of klachten van leerlingen, ouders of collega’s over ‘linkse indoctrinatie’.

Er is ook geen enkel geldig bewijs dat docenten links gedachtengoed massaal opdringen aan leerlingen. Sterker nog, in 2017 kwam na onderzoek van Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) aan het licht dat veel politiek gevoelige onderwerpen door docenten juist vermeden worden. Deze verdachtmakingen zijn dus totaal ongefundeerd.

Duidelijk signaal
Extra schrijnend is dat het meldpunt in het leven is geroepen vlak nadat er weer een duidelijk signaal is afgegeven over de toenemende werkdruk, overvolle klassen en het lage salaris. Daarnaast staan we aan de vooravond van een gigantisch lerarentekort. Dus het versterken van het onderwijs is juist belangrijker dan ooit. Werkelijk iedereen, van links tot rechts, is gebaat bij goed onderwijs. Dit meldpunt bereikt exact het tegenovergestelde. Naast alle problemen waar het onderwijs mee te kampen heeft, wordt nu ook nog eens het vertrouwen in de professionele autonomie van docenten volledig ondermijnd.

Om een andere reden is deze aanval op het onderwijs nóg zorgwekkender. Je zou bepaalde waarden of onderwerpen aan de linker- of rechterzijde van het politieke spectrum kunnen plaatsen, zoals veiligheid, natuur of immigratie. Maar in het onderwijs maken leerlingen hoofdzakelijk kennis met democratische waarden, waarden die onze manier van samenleven mogelijk maken.

Zo leren zij dat iedereen in Nederland gelijk is, ongeacht sekse, huidskleur, geloof of geaardheid. Of wat het betekent om samen te leven met mensen die er andere opvattingen op na houden. Ze krijgen begrip van wetenschappelijke kennis en hoe die verschilt van meningen. Ze leren kritisch denken, een mening vormen, hun identiteit ontwikkelen, maar ook over de belangrijke rol van de vrije pers en een onafhankelijke rechtspraak. Want met elkaar leven in vrijheid kan alleen gewaarborgd worden als we begrijpen wat onze democratie precies behelst, wat haar in leven houdt en welke houding en waarden daar bij horen.

Paarse Vrijdag
Na lang zoeken stuitte ik op een concreet voorbeeld van wat linkse indoctrinatie is volgens deze lobby: een les besteed aan Paarse Vrijdag. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor mensen die er een niet-heteroseksuele voorkeur op na houden. Hoezo linkse indoctrinatie? Vrijheid van seksuele geaardheid is opgenomen in de Grondwet en vertegenwoordigt als zodanig een democratische waarde. Dus uiteindelijk komt het hierop neer: een aanval van de politici van de PVV en FvD op leraren die deze waarden belichamen en overbrengen op de volgende generatie is niets anders dan een aanval op de democratie.